a
a

Kaap De Groene Hoop.

Kaap De Groene Hoop – Amsterdam
In Amsterdam Noord komt een nieuwe duurzame hotspot: een restaurant op een voormalig pond van Amsterdam. Studio Solarix is gevraagd mee te denken in energieopwekking in de gevels van bestaande gebouwen en nieuwbouw. De gevels wekken energie op die aanmerende boten kunnen voorzien van stroom.

Het is een iconisch project, waarin we op zoek gaan naar de grenzen van wat Solarix kan betekenen voor deze plek.